Sunday, April 26, 2009

PENGENALAN PPIK

MATLAMAT PPIK

Selari dengan namanya, iaitu Pusat Perkhidmatan Ilmu dan Komuniti, matlamat jangka panjangnya adalah untuk menghasilkan masyarakat yang berpengetahuan atau dengan kata lain disebut juga sebagai 'knowledge society' atau k-society.
Matlamat ini dapat dicapai sekiranya prasarana yang disediakan digunakan dengan sepenuhnya oleh komuniti bagi menimba ilmu dan mendapatkan maklumat menerusi internet.
PPIK, menerusi Kelab PPIK akan menggerakkan dan memotivasikan komuniti mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan bekerjasama dengan kelompok-kelompok di dalam masyarakat bagi menjalin satu jaringan komuniti yang berdaya maju.

OBJEKTIF KELAB PPIK
Memberikan platform untuk masyarakat setempat memberi sumbangan samada dari segi idea, tenaga atau material terhadap kesejahteraan PPIK (community engagement,training,perticipation,development,promotion & marketing and social entrepreneurship)
Sebagai badan yang mempromosikan aktiviti-aktiviti PPIK kepada seluruh lapisan masyarakat
Memotivasikan masyarakat supaya mendayaguna fasiliti PPIK bagi pembanggunan komuniti
Meluaskan jangkauan perkhidmatan PPIK kepada masyarakat setempat seterusnya memperkasakan masyarakat untuk melakukan aktiviti yang memberikan impak positif kepada sosial,ekonomi dan alam sekitar
Membantu masyarakat memahami konsep keusahawanan sosial
Sebagai platform untuk berkongsi pengalaman dan pengetahuan dalam berbagai bidang terutamanya ICT dan pembanggunan komuniti
Untuk melahirkan usahawan-usahawan baru termasuk usahawan sosial

PROGRAM SEK.MEN.KEB.SUNGAI TIANG19-23.04.2009
Saturday, April 25, 2009

Monday, April 20, 2009

Peta PPIK Hujung Bandar


ASAL USUL NAMA KAMPUNG HUJUNG BANDAR

Hujung Bandar adalah nama sebuah perkampungan yang indah,terletak dalam daerah Sik di negeri Kedah Darulaman.Menyingkap kembali kembali asal usul kampung tidak lengkap rasanya kalau tidak merakam semula serba ringkas sejarah sik pada masa lalu.

Suatu ketika dahulu sik merupakan daerah hutan rimba,penuh dengan hutan tropika khatulistiwa.Ia menjadi tempat hidupan liar dan binatang buas.Kawasan perlembahan Sik pada ketika sebelum perang dunia dan penduduk jepun,jarang –jarang didiami oleh manusia,tetapi mereka cuma terdiri daripada kumpulan minority yang lebih merupakan “peasant society.”Alat perhubungan yang utama yang menghubungkan ke daerah lain ialah sungai sik dengan mengunakan rakit atau perahu,dan jalan darat pula mengunakan gajah.

Bebalik kepada asal usul kampung Hujung Bandar,adalah dipercayai bermula dengan kedatngan beberapa orang pendatang dari Pattani,selatan Tailand.Mereka dating seramai lebih kurang duapuluh orang dan ada yang datang berpasangan suami isteri berserta anak-anak.

Tujuan sebenar mereka berhijrah dari tanah kelahiran sendiri adalah untuk mencari petempatan baru yang lebih sistematik dan strategic dari segi petempatan dan untuk bercucuk tanam.

Salah seorang ahli kumpulan daripada pendatang itu ialah Haji Inris.beliau dikatakan sebagai ketua rombongan tersebut malah beliau juga merupakan guru agama dan lebih dikenali oleh pengikutnya sebagai “Tok Guru”.

Sebelum sampai ke kampung Hujng Bandar ,mereka singgah dan menentap di Kampung Bandar selama lebih kurang tiga tahun.Walaupun agak lama bermukin disitu.Haji Idris tidak bergitu berpuas hati dan beliau mengemukakan cadangan kepada anak –anak buahnya supaya dicari petempatan yang lebih sesuai.

Lebih kurang lapan kilometer mengikut arah matahari naik,tibalah mereka ke sebuah kawasan hutan dan belukar yang jernih dan deras aliran airnya.Persekitaran kawasan perintis mereka itu begitu sesuai untuk menjalankan kegiatan ekonomi,kerana terdapat kemudahan sumber air.

Sebagai ketua,Haji I dris mengarahkan anak-anak buahnya membersihkan hutan tebal dan akhirnya mereka pun membuat petempatan disitu.Mereka membina rumah dari katu-kayuan,buluh-buluh dan atap dari jalinan daun nipah dan rumbia.

Mereka bersatu padu dan bekerjasama menanam pelbagai jenis tanaman makanan dan sesiapa yang berkemampuan dan rajin berusaha membuka tanah baru,maka dialah empunya tanah tersebut.Setelah sekian lama berada disitu dan semakinhari khidupan mereka meningkat maju,mereka berfikir untuk memberi namakepada kawasan kediaman mereka ini.Haji Indri sevagai ketua mencadangkan tempat itu diberi nama Kampung Naka Pipit Pemilihan nama itu berdasarkan bahawa pada waktu itu terdapat begitu banyak sejenispokok nangka pipit .

Melalui beberapa generasi,Kampung Naka Pipit turut mengalami pembaharuan dan kemajuan.penduduk semakin bertambah dan perubahan kampung dari segi kemudahan asas sudah mencukupi.Perubahan pemikiran masyarakat kampung juga turut berubah. Beberapa orang penduduk kampung mencadangkan nama kampung diubah,memandangkan nama tersebut sudah tidak sesuai lagi.Ini kerana pokok nangka pipit sudah pupus dan sukar untuk mendapatkannya lagi.

Pada awal 50-an,Encik Noh bin Cik The selaku ketua kampung mencadangkan Kampung Nangka Pipit ditukar nama kepada kampung Bandar,dimana Kampung Bandarmerupakan tempat persinggahan pertama Haji Indris dan pengikutnya iaitu pengasas kampung ini.Cuma perkataan Hujung di pangkal nama ditambah mungkin kerana kampung ini terletak agak jauh dari pekan yang berdekatan iaitu pekan sik